martes, 31 de enero de 2017

HABILIDADES CIENTIFICAS

ACUARIO DE REFRESCOS
As habilidades serían a OBSERVACIÓN (analiza o que ve) e a COMUNICACIÓN (informa das observacións)

TORRE DE CORES
As habilidades son a OBSERVACIÓN (analizar a diferente distribución das sustancias), a ELABORACIÓN DE CUESTIÓNS (plantexa preguntas sobre a posible causa), HIPÓTESE (formula a resposta) e COMUNICACIÓN (informa das conclusións)

PLANO INCLINADO
As habilidades son a OBSERVACIÓN (analizar a situación), a ELABORACIÓN DE CUESTIÓNS (plantexa preguntas), HIPÓTESE (formula unha posible resposta), PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN (ten que deseñar e realizar experiencias que lle permitan responder a pregunta plantexada: ¿hai ou non relación?) e COMUNICACIÓN (informa das conclusións)

BUZO
As habilidades son a OBSERVACIÓN (analizar a situación, ver se sobe ou baixa), a ELABORACIÓN DE CUESTIÓNS (plantexa pregunta sobre a causa), HIPÓTESE (formula unha posible resposta), PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN (ten que deseñar e realizar experiencias que lle permitan verificar ou non a hipótese formulada), INTERPRETACIÓN (extrae conclusións en función dos resultados) e COMUNICACIÓN (informa das conclusións)

No hay comentarios:

Publicar un comentario